Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 19. 1.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.B LVVZ LVVZ LVVZ LVVZ LVVZ LVVZ LVVZ LVVZ LVVZ LVVZ LVVZ
1.C LVVZ LVVZ LVVZ LVVZ LVVZ LVVZ LVVZ LVVZ LVVZ LVVZ LVVZ
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fojtíková Jana - NM - .. .. .. - - -
Jemelková Jana - .. .. .. .. .. .. - - - -
Kříž Jiří - - - Svo - .. .. - - - -
Lachnit Stanislav - .. .. .. .. .. .. - - - -
Majerová Zuzana - - Pad Pad KK .. - - - -
Měrka Stanislav - .. .. Hro - - - - - - -
Nováková Helena - - Hro - .. .. VK - - -
Pacolová Natálie - .. .. .. .. .. .. - - -
Pelcl Marek - - - .. .. .. .. - - - -
Slouka Radim - - - - - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Gažarová Marcela
5 přesun << Z 3.A D230 z 18.1. 8. hod
Gottwald Jan
5 odpadá Eh 1.C (HV)
6 odpadá Eh 1.C (HV)
Hanák Stanislav
5 jídelna J.z P.  
5 odpadá ZSV 1.B
Hronová Naděžda
2 supl. (NH PN) C 4.A8 103 za odpadlou
3 supl. (Měr LVVZ) C 1.A 302 za odpadlou
3 odpadá C 1.B (S1)
4 odpadá C 1.B (S2)
Kaňáková Andrea
3 odpadá Aj 1.C (S1)
Kestlová Miroslava
1 navíc C 2.A8 B108 přespočetná hod.
Kozlová Alexandra
2 odpadá Fj 1.C (Fj)
Krč Daniel
3 přesun << C 1.A8 B206 z 6. hod
6 přesun >> C 1.A8 na 3. hod
Křeháčková Kristýna
4 spojeno (Maj PN) FjL 4.AF (S2) A206
Kvapilová Veronika
6 jídelna J.z P.  
Látalová Jana
2 navíc Z 2.A8 B108 přespočetná hod.
Martišková Petra
5 navíc M 4.A8 103 za odpadlou
Mayer Evžen
4 odpadá M 1.C
Navrátil Marek
2 supl. (Foj OČR) Ch 8.B8 108 za odpadlou
Paděra Cécile Francoise
2 spojeno (Maj PN) Fj 1.AF (S2) A102
3 spojeno (Maj PN) Fj 1.AF (S1) A107
Spáčil Petr
4 přesun << Z 1.A8 B006 z 5. hod
5 přesun >> Z 1.A8 na 4. hod
Steigerová Marie
2 odpadá Nj 1.C (Nj)
Stužková Jitka
5 odpadá Ev 1.C (VV)
6 odpadá Ev 1.C (VV)
Svobodová Jolana
3 supl. (Kř LVVZ) M 3.A 204 za odpadlou
3 odpadá M 1.B (S2)
4 navíc M 4.A8 103 za odpadlou
4 odpadá M 1.B (S1)
Svozilová Milada
3 přesun << D 6.A8 211 z 17.1. 8. hod
4 přesun << C 6.A8 206 z 6. hod
6 přesun >> C 6.A8 na 4. hod
Švestka Jan
1 odpadá D 1.C
Těžká Zdeňka
3 odpadá Aj 1.C (S2)
Změny v rozvrzích tříd
1.A
3 C 302 supluje Hro (Měr)
1.B
0. - 10. les. lyž. kurs
1.C
0. - 10. les. lyž. kurs
3.A
3 M 204 supluje Svo (Kř)
5 Z D230 přesun << Ga z 18.1. 8. hod
5 Tv TV2 odpadá (Jem)
5 Tv TV1 odpadá (Pel)
6 Tv TV2 odpadá (Jem)
6 Tv TV1 odpadá (Pel)
4.A
5 Fs 4Fs2 odpadá (Kř)
6 Fs 4Fs2 odpadá (Kř)
4.B
5 Fs 4Fs2 odpadá (Kř)
6 Fs 4Fs2 odpadá (Kř)
4.A8
2 C 103 supluje Hro (NH)
4 M 103 navíc Svo
4 C S1 odpadá (NH)
4 M S2 odpadá (Foj)
5 M 103 navíc Mt
5 C S2 odpadá (NH)
5 M S1 odpadá (Foj)
6.A8
3 D 211 přesun << SvM z 17.1. 8. hod
3 Tv TV1 odpadá (Pel)
3 Tv TV2 odpadá (Jem)
4 C 206 přesun << SvM z 6. hod
4 Tv TV1 odpadá (Pel)
4 Tv TV2 odpadá (Jem)
6 C přesun >> na 19.1. 4. hod
8.A8
5 Fs 4Fs2 odpadá (Kř)
6 Fs 4Fs2 odpadá (Kř)
8.B8
2 Ch 108 supluje NM (Foj)
5 Fs 4Fs2 odpadá (Kř)
6 Fs 4Fs2 odpadá (Kř)
1.A8
3 C B206 přesun << KD z 6. hod
3 Tv TV1 odpadá (Lch)
3 Tv TV2 odpadá (Pac)
4 Z B006 přesun << Spa z 5. hod
4 Tv TV1 odpadá (Lch)
4 Tv TV2 odpadá (Pac)
5 Z přesun >> na 19.1. 4. hod
6 C přesun >> na 19.1. 3. hod
1.B8
5 Tv TV1 odpadá (Lch)
5 Tv TV2 odpadá (Pac)
6 Tv TV1 odpadá (Lch)
6 Tv TV2 odpadá (Pac)
2.A8
1 C B108 navíc KeM
1 Tv TV1 odpadá (Lch)
1 Tv TV2 odpadá (Pac)
2 Z B108 navíc
2 Tv TV1 odpadá (Lch)
2 Tv TV2 odpadá (Pac)
1.AF
2 Fj S2 A102 spojí Pad (Maj)
3 Fj S1 A107 spojí Pad (Maj)
3.AF
5 FjL S1 odpadá (Maj)
4.AF
4 FjL S2 A206 spojí KK (Maj)
6.AF
5 Fs 4Fs2 odpadá (Kř)
6 Fs 4Fs2 odpadá (Kř)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou