Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13
v
v

Změny v rozvrhu Friday 20. 5.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.A STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK STK
4.A MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ
4.B MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ
8.A8 MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ
8.B8 MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bičová Martina DD .. .. - .. ..
Bláhová Pavlína .. - .. Ag Vac ..
Častulíková Lenka - - .. - - .. - - - -
Dokoupilová Diana ..
Everill Clive .. .. .. .. Hro ..
Faltusová Renata - - -
Gažarová Marcela .. ..
Hanák Stanislav .. - -
Hanáková Monika -
Hlačíková Gabriela VK Pel
Kaňáková Andrea .. - .. .. ..
Kozlová Alexandra .. - .. ..
Kříž Jiří .. .. .. .. -
Lachnit Stanislav - Jem Jem .. .. Maj - - - - -
Lachnitová Romana - - -
Langerová Silvie - - .. ..
Martišková Petra -
Mayer Evžen - -
Měrka Stanislav - .. .. .. - .. .. - - - -
Navrátil Marek .. - ..
Nováková Helena -
Pacolová Natálie - Jem Jem .. .. - - - - - -
Pavlíček Marek - - -
Pospíšil Martin - .. .. .. ..
Pospíšilová Ervína ..
Pospíšilová Lenka .. - - .. ..
Sedláček Ladislav .. .. - .. .. ..
Slouka Radim - -
Spáčil Petr .. ..
Steigerová Marie - - - - - - - - - -
Svobodová Jolana - - - -
Svozilíková Jitka -
Svozilová Milada .. .. -
Šolcová Eva - - Hro .. - CF .. - - -
Štanglerová Eva - ..
Švestka Jan - .. .. ..
Táborská Ivana - - .. .. .. ..
Weinlich Robert .. - .. - -
Zívalíková Dana - .. - -
Žádníková Ivana .. .. .. .. -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A006 mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo
A007 mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo
A008 mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo
103 mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo
104 mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo
108 mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo
110 mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo
111 mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo
208 mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo mimo
Změny v rozvrzích učitelů
Agnew Lenka
2 navíc Aj 2.C 211 za odpadlou
2 odpadá Aj 8.B8 (Aj2)
4 spojeno (BP MZ) Aj 1.A (S2) 112
4 změna Aj 1.A (S1) 113
5 navíc Aj 7.A8 (Aj2) 302 za odpadlou
6 odpadá Aj 8.A8 (Aj2)
Bednářová Lucie
4 odpadá Aj 6.AF (S2) zrušeno
Cervera Garces Fabiola
1 odpadá Šj 2.A (ŠJ)
4 odpadá Šj 4.B (Šj)
5 supl. (Šol PN) Šj 6.A8 (Šj) 307 za odpadlou
Dittrich Lukáš
3 navíc Ov 1.B8 B107 přespočetná hod.
4 navíc Ov 1.A8 B206 přespočetná hod.
Dokoupilová Diana
1 Suplovací pohotovost  
1 odpadá Bi 8.A8
2 změna Bi 3.B 008
Dvořáčková Pavla
3 změna Ch 2.AF A102
Fojtíková Jana
3 změna M 4.A8 (S2) 010
5 změna M 4.A8 (S1) 206
Gažarová Marcela
2 přesun << Z 1.A 303 z 6. hod
3 navíc Z 1.A 210 za odpadlou
6 přesun >> Z 1.A na 2. hod
Hanáková Monika
3 navíc Bi 2.C D422 za odpadlou
3 odpadá Ch 1.C zrušeno
4 navíc Bi 3.B 008 za odpadlou
4 odpadá Bi 2.C (S1) zrušeno
5 navíc Bi 2.C D422 za odpadlou
5 odpadá Bi 2.C (S1) zrušeno
6 odpadá Bi 7.A8 zrušeno
Hlačíková Gabriela
6 odpadá Fy 4.A
Hronová Naděžda
2 spojeno (Šol PN) Šj 1.B (Šj) 304
4 navíc C 3.C 203 za odpadlou
4 odpadá C 8.A8 (Aj1)
5 jídelna J.z P.  
5 odpadá C 8.A8 (Aj2)
Hubková Dana
1 změna M 1.AF A208
Jakubcová Jana
1 navíc Ch 3.A D321 za odpadlou
4 navíc Ch 2.C 211 za odpadlou
4 odpadá Ch 2.C (S2) zrušeno
5 odpadá Ch 2.C (S2) zrušeno
6 odpadá Ch 2.A
Jemelková Jana
1 supl. (Lch STK) Tv 2.B8 (TV1) C25a za odpadlou
1 spojeno (Pac STK) Tv 2.B8 (TV2) C25a
1 odpadá Tv 4.B (TV2)
2 supl. (Lch STK) Tv 2.B8 (TV1) C25a za odpadlou
2 spojeno (Pac STK) Tv 2.B8 (TV2) C25a
2 odpadá Tv 4.B (TV2)
5 odpadá Tv 8.B8 (TV2)
6 odpadá Tv 8.B8 (TV2)
Jirková Renata
1 odpadá LI 6.AF (S1) zrušeno
3 odpadá LI 6.AF (S2) zrušeno
6 změna C 2.AF A102
Kaňáková Andrea
3 odpadá Aj 2.A (S1)
Kozlová Alexandra
1 odpadá C 3.C (S2) zrušeno
Kříž Jiří
0 odpadá Fy 3.A (S2) zrušeno
Kvapilová Veronika
4 spojeno (Hla MZ) IVT 1.B (S1) D313
Látalová Jana
3 změna Z 1.AF A208
4 supl. (Spa MZ) Z 2.B8 B006 za odpadlou
5 odpadá Tv 6.AF (TV2) zrušeno
6 odpadá Tv 6.AF (TV2) zrušeno
Majerová Zuzana
2 změna Fj 1.AF (S1) A207
5 jídelna Pasteurova  
6 změna FjL 3.AF (S2) A208
Malínková Martina
1 navíc M 7.A8 302 za odpadlou
1 odpadá M 7.A8 (Aj2) zrušeno
2 odpadá M 7.A8 (Aj1) zrušeno
3 navíc M 7.A8 302 za odpadlou
Martišková Petra
2 odpadá Fy 8.A8
3 navíc Fy 1.C 206 za odpadlou
3 odpadá M 8.B8 (Aj2)
4 odpadá M 8.B8 (Aj1)
Navrátil Marek
1 navíc Bi 3.C 203 za odpadlou
1 odpadá Bi 8.B8
2 přesun << Ch 3.C 203 z 6. hod
2 odpadá Ch 4.A
6 přesun >> Ch 3.C na 2. hod
Nováková Helena
2 změna D 2.AF A102
4 změna D 1.AF A208
Paděra Cécile Francoise
2 změna Fj 1.AF (S2) A208
Pavelčáková Hana
6 přesun >> D 4.B8 na 18.5. 2. hod
Pelcl Marek
5 jídelna J.z P.  
5 odpadá Tv 8.B8 (TV1)
6 odpadá Tv 8.B8 (TV1)
Pospíšilová Ervína
3 navíc C 3.A 303 za odpadlou
4 navíc C 3.A 303 za odpadlou
4 odpadá Nj 4.B (Nj)
Pospíšilová Lenka
6 odpadá C 4.B
Slouka Radim
1 změna M 6.A8 (S2) 010 nadúvazková hodina
2 změna M 6.A8 (S1) 010 nadúvazková hodina
Spáčil Petr
2 změna Z 4.A8 D230
3 přesun << Z 5.A8 D230 z 19.5. 8. hod
Stužková Jitka
3 navíc Ev 6.A8 D310 za odpadlou
3 odpadá Ev 6.A8 (VV) zrušeno
4 navíc Ev 6.A8 D310 za odpadlou
4 odpadá Ev 6.A8 (VV) zrušeno
Štanglerová Eva
2 navíc Z 7.A8 302 přespočetná hod.
3 přesun << Z 3.C 203 z 19.5. 7. hod
Těžká Zdeňka
5 změna Aj 1.B (S2) 202
5 spojeno (Čas MZ) Aj 1.B (S1) 202
6 odpadá Aj 1.C (S2) zrušeno
Vacková Lenka
4 navíc Aj 1.C 206 za odpadlou
5 změna Aj 3.A (S2) 112
5 spojeno (BP MZ) Aj 3.A (S1) 113
6 změna Aj 3.B (S2) 112
Vogelová Olga
1 odpadá Msf 6.AF (S2) zrušeno
2 odpadá Msf 6.AF (S2) zrušeno
3 odpadá Msf 6.AF (S1) zrušeno
4 odpadá Msf 6.AF (S1) zrušeno
Vozná Jaroslava
2 odpadá Aj 6.AF (S1) zrušeno
Zívalíková Dana
1 navíc C 2.C 211 za odpadlou
1 odpadá C 2.C (S1) zrušeno
Žádníková Ivana
6 odpadá D 1.B zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.A
2 Z 303 přesun << Ga z 6. hod
2 Fy odpadá (Kř)
3 Z 210 navíc Ga
3 Bi odpadá (Měr)
4 Aj S2 112 spojí Ag (BP)
4 Aj S1 113 změna Ag
5 D odpadá (ŠJ)
6 Z přesun >> na 20.5. 2. hod
1.B
2 Šj Šj 304 spojí Hro (Šol)
4 IVT S1 D313 spojí VK (Hla)
5 Aj S2 202 změna
5 Aj S1 202 spojí (Čas)
6 D odpadá (Žd)
1.C
3 Fy 206 navíc Mt
3 Ch odpadá (MH)
4 Aj 206 navíc Vac
4 D odpadá (ŠJ)
5 Bi odpadá (DD)
6 Aj S2 odpadá (Tě)
6 Aj S1 odpadá (KA)
2.A
0. - 10. les. sport. tur. kurs
2.B
1 Aj S1 odpadá (KA)
5 Eh EH odpadá (Tab)
6 Eh EH odpadá (Tab)
2.C
1 C 211 navíc Zív
1 C S1 odpadá (Zív)
1 M S2 odpadá (Wei)
2 Aj 211 navíc Ag
2 Aj S1 odpadá (Bi)
2 Aj S2 odpadá (Čas)
3 Bi D422 navíc MH
3 C S2 odpadá (Zív)
3 M S1 odpadá (Wei)
4 Ch 211 navíc Jak
4 Ch S2 odpadá (Jak)
4 Bi S1 odpadá (MH)
5 Bi D422 navíc MH
5 Ch S2 odpadá (Jak)
5 Bi S1 odpadá (MH)
6 Fy odpadá (Sed)
3.A
0 Fy S2 odpadá (Kř)
1 Ch D321 navíc Jak
1 Fy S2 odpadá (Kř)
3 C 303 navíc EP
3 Fy odpadá (Kř)
4 C 303 navíc EP
4 Z odpadá (Ga)
5 Aj S2 112 změna Vac
5 Aj S1 113 spojí Vac (BP)
3.B
2 Bi 008 změna DD
4 Bi 008 navíc MH
4 D odpadá (Žd)
5 M odpadá (Ga)
6 Aj S2 112 změna Vac
6 Aj S1 odpadá (Šol)
3.C
1 Bi 203 navíc NM
1 C S2 odpadá (AK)
1 M S1 odpadá (Sed)
2 Ch 203 přesun << NM z 6. hod
2 C S1 odpadá (AK)
2 M S2 odpadá (Sed)
3 Z 203 přesun << Šta z 19.5. 7. hod
3 ZSV odpadá (Hk)
4 C 203 navíc Hro
4 Fj Fj odpadá (AK)
4 Nj Nj odpadá (Pos)
5 Bi odpadá (NM)
6 Ch přesun >> na 20.5. 2. hod
4.A
0. - 10. les. maturity
4.B
0. - 10. les. maturity
4.A8
2 Z D230 změna Spa
3 M S2 010 změna Foj
5 M S1 206 změna Foj
6 Aj S2 odpadá (BP)
5.A8
3 Z D230 přesun << Spa z 19.5. 8. hod
3 Bi odpadá (NM)
4 D odpadá (MP)
6 Aj S1 odpadá (Bi)
6 Aj S2 odpadá (Čas)
6.A8
1 M S2 010 změna Slo
2 M S1 010 změna Slo
3 Ev D310 navíc Stu
3 Eh HV odpadá (Tab)
3 Ev VV odpadá (Stu)
4 Ev D310 navíc Stu
4 Eh HV odpadá (Tab)
4 Ev VV odpadá (Stu)
5 Šj Šj 307 supluje CF (Šol)
5 Nj Nj odpadá (EP)
7.A8
1 M 302 navíc Mal
1 C Aj1 odpadá (Žd)
1 M Aj2 odpadá (Mal)
2 Z 302 navíc Šta
2 C Aj2 odpadá (Žd)
2 M Aj1 odpadá (Mal)
3 M 302 navíc Mal
3 Nj Nj odpadá (MP)
3 Šj Šj odpadá (Šol)
5 Aj Aj2 302 navíc Ag
5 Z odpadá (Šta)
6 Bi odpadá (MH)
8.A8
0. - 9. les. maturity
8.B8
1. - 9. les. maturity
1.A8
4 Ov B206 navíc Dit
4 Tv TV1 odpadá (Lch)
4 Tv TV2 odpadá (Pac)
5 Z odpadá (Spa)
1.B8
3 Ov B107 navíc Dit
3 Tv TV1 odpadá (Lch)
3 Tv TV2 odpadá (Pac)
2.B8
1 Tv TV1 C25a supluje Jem (Lch)
1 Tv TV2 C25a spojí Jem (Pac)
2 Tv TV1 C25a supluje Jem (Lch)
2 Tv TV2 C25a spojí Jem (Pac)
4 Z B006 supluje (Spa)
6 M odpadá (Spa)
4.B8
6 D přesun >> na 18.5. 2. hod
1.AF
1 M A208 změna Hub
2 Fj S2 A208 změna Pad
2 Fj S1 A207 změna Maj
3 Z A208 změna
4 D A208 změna NH
5 ZSV odpadá (Lan)
2.AF
2 D A102 změna NH
3 Ch A102 změna DP
6 C A102 změna Jir
3.AF
6 FjL S2 A208 změna Maj
4.AF
6 ZSV odpadá (Lan)
6.AF
1 Msf S2 odpadá (Vg)
1 LI S1 odpadá (Jir)
2 Msf S2 odpadá (Vg)
2 Aj S1 odpadá (Voz)
3 Msf S1 odpadá (Vg)
3 LI S2 odpadá (Jir)
4 Msf S1 odpadá (Vg)
4 Aj S2 odpadá (Bed)
5 Tv TV2 odpadá (Lá)
5 Tv TV1 odpadá (Měr)
6 Tv TV2 odpadá (Lá)
6 Tv TV1 odpadá (Měr)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou